dimecres, 9 de gener de 2008

DE GRÀCIA CAP ALS PAÏSOS CATALANS: EL NAIXEMENT DE LA CAJEI

El 2002 es creà la Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista, la CAJEI. Després de constatar el naixement i progressiva extensió de diverses assemblees de joves que organitzaven el jovent de l’EI al marge dels col·lectius habituals, s’inicià un procés de confluència i coordinació que ha destacat pel seu dinamisme, per un funcionament organitzatiu i innovador que ha atret progressivament més i més assemblees fins arribar a diversos indrets del Principat, dels Pirineus al camp de Tarragona, així com al País Valencià. Actualment ja som més de 30 assemblees de joves. La AJG inicià així el seu treball polític coordinat a nivell nacional, portant la lluita al carrer bé sigui a nivell local, bé sigui a nivell nacional per mitjà d’aquesta nova eina, la CAJEI. A la Vila hem treballat en els dos punts claus que més afecten al nostre entendre els joves dels Països Catalans. Per un costat, l’especulació del sòl, i en conseqüència, actuant contra la progressiva elitització de Gràcia que expulsa la seva joventut a viure fora o bé en dificulta la seva emancipació (set anys superior – als trenta anys- als Països Catalans respecte la mitjana a la UE). Per això l’AJG ja des dels seus inicis criticà el paper no només de les immobiliàries, sinó també de l’administració en aquesta espiral inflacionària que viu l’accés a l’habitatge. A part de les diferents mobilitzacions i conscienciació als graciencs – especialment als joves – l’AJG ha apostat sempre per okupar immobles en desús des de fa anys i que són víctimes de l’especulació per convertir-los en espai social de trobada dels joves – i no tan joves- a través dels diversos casals populars que hem anat obrint després de cada desallotjament. També participàrem activament en la campanya Salvem la Violeta! quan aquest local fou adquirit per una immobiliària holandesa que pretenia tancar-ne el local social per fer-ne pisos i no pas a preus populars. Després de mesos de pressió, la mobilització ciutadana obligà el districte de Gràcia a comprar el local a la immobiliària per garantir-ne la seva permanència. Per altra banda, el segon punt on hem incidit el nostre treball ha estat la creixent precarització del mercat laboral, especialment per aquells que ens hem incorporat al mercat laboral després de les reformes del PSOE aprofundides pel PP i elaborades amb el vist-i-plau de CiU. A més de la destrucció del treball fix, el nostre mercat laboral és un dels més temporals de la UE. La denúncia de la precarietat i les empreses que amb més intensitat la practiquen, de les ETT i de l’elevat nombre de morts en accident laboral han estat els nostres eixos bàsics.

Alhora, a nivell nacional, la CAJEI ha servit per fer créixer la presència juvenil en les mobilitzacions nacionals com el Dia de l’Alliberament Gai-Lesbià, el 1er de Maig, l’11 de Setembre o el 25 d’Abril. Alhora també ens hem incorporat a campanyes nacionals contra el 12 d’octubre, favor d’una Europa dels pobles i dels treballadors i contra la Constitució Europea, en contra la MAT, denunciant l'encadenament que suposen els nous estatuts o en defensa de la llengua catalana.