dimarts, 13 d’abril de 2010

El Jovent assenyalem els culpables de la crisi

Durant el mes d'abril el jovent organitzat català denunciarem als culpables de la precarietat juvenil arreu dels Països Catalans. Durant tot el més farem accions arreu del territopri evidenciant els culpables i còmplices de la crisi (del capitalisme) i l'empitjorament de les condicions de vida del jovent treballador català. Davant la crisi...

El Primer de maig totes al carrer!

Per més informació abrilroig.ppcc.cat


El jovent assenyalem els culpables de la crisi!

Les joves treballadores dels Països Catalans ens trobem davant l'última crisi del capital. Durant dècades se'ns han predicat les bondats de la liberalització i desregulació per tal de privatitzar els beneficis. Ara, el poder polític i econòmic s'ha tornat intervencionista i ha optat per fer-nos pagar a totes les pèrdues d’una crisi que nosaltres no hem generat.

Bancs i caixes, Govern Espanyol, Governs autonòmics, partits polítics parlamentaris, patronal, sindicats grocs, ETT's, INEM i altres organismes de Treball. Tots ells són culpables i còmplices, en major o menor mesura, de la crisi que patim el jovent català, d'aquesta nova fallida del sistema econòmic que ha condemnat a 225.000 de nosaltres a l'atur i, a la resta, ens condemna cada dia a la precarietat laboral, als horaris impossibles a sous de misèria, als contractes temporals o directament inexistents i a la impossibilitat d'emancipar-nos. I és que les joves catalanes portem anys patint la crisi immobiliària, que ens impedeix accedir a un habitatge i ens obliga a creuar els dits per mantenir el lloc de treball. A sobre, cap de les mesures governamentals impulsades fins al moment per “pal·liar” la crisi han estat dirigides a les joves, a excepció d'un nou projecte de Reforma Laboral ideada per la patronal, que agreujaria encara més les nostres condicions de vida.

Enfront aquest panorama de crisi social i d'ofensiva del capitalisme, les joves dels Països Catalans i d'arreu del món només tenim dues sortides: Podem callar i aguantar les noves condicions de vida dissenyades pels bancs i imposades per l'estat, esperant no estar pitjor que el veí. O podem organitzar-nos per buscar solucions col·lectives a aquest problema comú, plantant batalla al poder i construint l'alternativa que necessitem!

Així, durant el mes d'abril el jovent organitzat català denunciarem als culpables de la precarietat juvenil arreu dels Països Catalans, mitjançant accions reivindicatives contra els culpables i còmplices de la crisi del capitalisme i l'empitjorament de les condicions de vida del jovent treballador català.

Perquè els i les joves catalanes no som només la societat del demà, sinó que estem patint ara i aquí les conseqüències d'una crisi que no hem generat, d'un model econòmic i social que no hem escollit. I ja és hora de dir la nostra, d'organitzar-nos per construir no només un futur, també un present millor!

Jove, pel nostre futur, assenyalem els culpables de la precarietat!
El Primer de maig totes al carrer!


I LA PRIMERA SETMANA ACCIONS CONTRA LES ETTs (Empreses de Treball Temporal)