dijous, 24 de novembre del 2011

Trobada d’Educació al Casal de Joves

Des del Grup d’Educació de l’Assemblea de la Vila de Gràcia us volem convidar a una trobada de les diferents entitats, plataformes, persones a títol individual, coordinadores relacionades amb l’educació – formal i no formal – de la Vila de Gràcia.

Objectius:

  • Trobar un espai d’interrelació i coordinació entre les diferents entitats, coordinadores i persones.
  • Crear una xarxa de pressió envers a les retallades que fa temps ens estan aplicant en l’àmbit de l’educació
  • Generar alternatives reals a les problemàtiques existents

Ordre del dia:

  1. Presentació de cada grup i/o persona i conflictes, estudis i/o demandes que s’estan treballant
  2. Coordinació
  3. Problemàtiques comunes i possibles solucions (pluja d’idees)
  4. Calendarització i objectius comuns

Metodologia:

  • Adults: es farà la ronda de presentació amb tot el grup i depenent del nombre de persones a partir del “punt 2” ens dividirem en grups per tal que tothom pugui participar i el debat sigui més fluid. Finalment es farà una plenària amb totes les propostes
  • Infants: hi haurà una assemblea/dinàmica per a infants per tal que puguin participar del procés d’anàlisi i propostes. “quina educació volem?” serà un espai a part dels adults però al final es traslladaran a la plenària.

Convocatòria:

Trobada d’educació de la Vila de Gràcia
Dia: 26 de novembre
Hora: 11h
Lloc: Casal de Joves de Gràcia (C/Gran de Gràcia, 190-192)

(us adjuntem el cartell)
Per confirmar assitència podeu enviar un correu a: educacioassdegracia@gmail.com

Grup d’Educació de l’Assemblea de la Vila de Gràcia